Privacy­beleid

Over ASCI

ASCI staat voor Academisch Studenten Comité Informatiekunde. Het is een studievereniging voor studenten van de bachelor Informatiekunde en de master Information Science aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit privacybeleid is geschreven om je inzicht te geven in welke gegevens wij hebben, met welk doel we deze verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan en waar je terecht kunt met vragen.

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe Studievereniging ASCI (hierna ASCI) omgaat met de persoonsgegevens van leden, donateurs, deelnemers en andere geïnteresseerden.

Wanneer je lid wordt van ASCI, activiteiten bezoekt, of op een andere manier je persoonsgegevens aan ASCI overhandigt, geef je uitdrukkelijke toestemming om je gegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.


Volgens de wet

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor onze vereniging en voor zover in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Aanmelden

Aanmelden bij ASCI kan op de website. Wij vragen hiervoor je studentnummer, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en je IBAN. Deze gegevens worden verzameld met het doel om je toe te voegen aan het ledenbestand. Hierdoor heeft het bestuur voldoende mogelijkheden om je te bereiken. Ook zijn de gegevens nodig voor informatievoorziening. Dit gebeurt via een maandelijkse nieuwsbrief en bij het promoten van activiteiten. Deze informatievoorziening gebeurt uitsluitend via e-mail en via een voor iedereen toegankelijke WhatsApp- groep (hiervoor moet je zelf de groepsuitnodiging accepteren).


Beveiligd

We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens (studentnummer, voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en je IBAN) passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.


Activiteiten en foto's

Bij het bezoeken van activiteiten ga je er mee akkoord dat er mogelijk foto’s van je gemaakt worden. Deze foto’s worden gedeeld onder de leden van de vereniging. Daarnaast wordt een selectie van de gemaakte foto’s gebruikt op sociale media, in de nieuwsbrief en op het openbare deel van de website. Heb je hier bezwaar tegen, of wil je graag een foto verwijderd zien, neem dan contact met ons op.


Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van ASCI. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden jullie aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Cookies

ASCI gebruikt alleen functionele cookies voor het opslaan van je sessie.


Bewaartermijn

De persoonsgegevens van leden van Studievereniging ASCI worden bewaard voor de gehele periode waarin zij lid zijn, en tot maximaal 2 jaar daarna. Bij uitschrijving voor de datum van de incassering van het lidmaatschapsgeld worden deze gegevens langer bewaard, uiterlijk tot de incasseringsdatum. Wanneer een lid hier bezwaar tegen heeft, kan ervoor gekozen worden het lidmaatschapsgeld op andere wijze te voldoen.


Sociale media

ASCI is actief op verschillende sociale media platforms, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Discord, Twitch, Snapchat, enzovoorts. Het deelnemen aan deze platforms is vrijwillig.


Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de maandelijkse nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van Mailchimp. Hiervoor zijn de door Mailchimp opgestelde privacyvoorwaarden van toepassing. Daarnaast wordt je naam, achternaam en geboortedag gebruikt voor het maandelijkse jarigen-overzicht. Mocht je hier bezwaar tegen hebben en/of de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, laat het ons weten.


Bijlessysteem

Voor het bijlessysteem vragen we de bijlesgever zijn of haar cijferlijst te uploaden voor de vakken wanneer hij bijles wil geven. Deze worden getoond aan alle leden die het bijlessysteem gebruiken, samen met de bijlesgever zijn naam en emailadres. Deze worden verwijderd zodra je jouw post om bijles aan te bieden weghaald.


Google Drive

Het ASCI-bestuur maakt voor zichzelf en de commissies gebruik van Google Drive. Wanneer je lid wordt van een commissie, dan krijg je toegang tot de commissie Google Drive-map. Hierop worden relevante documenten gedeeld voor de hele commissie. Je kunt hiervoor gebruik maken van het RUG Google- account, maar een persoonlijk Google-account mag ook. Hierop zijn zowel Google privacyvoorwaarden als de servicevoorwaarden voor Google Drive van toepassing.


ING Betaalverzoek

Voor het incasseren van deelnemersbijdragen voor activiteiten maken we gebruik van ING Betaalverzoeken. Hierop zijn de privacyvoorwaarden van ING van toepassing.


Inzagerecht

Op jouw profielpagina is het mogelijk om op elk moment je gegevens in te zien en deze te wijzigen.


Vragen?

Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom-wet.

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met ASCI via secretaris@ascigroningen.nl.


Dit document is voor het laatst gewijzigd op 29-05-2020.Onze partners

 • Axians
 • Belsimpel
 • Bigshopper
 • Dataprovider
 • RDW
 • Voys
 • DUO
 • theFactor.e
 • ING
 • Harvest Digital
 • Auditdienst Rijk
 • Bencom
 • Ordina
 • ChipSoft
 • Booking.com