Huidig Bestuur (2023/2024)


Marieke Schelhaas (Voorzitter)

De voorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie binnen het bestuur en de uitvoering van het beleidsplan. De voorzitter zal ook de agenda’s voor de ALV, hALV en bestuursvergadering maken. Deze vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur zal de voorzitter leiden. De voorzitter zal er op toezien dat elk bestuurslid zijn taken verricht. Verder zal de voorzitter externe vergaderingen bijwonen en de vereniging vertegenwoordigen. Externe contacten die niet onder de commissaris extern vallen, zoals de faculteit en de opleiding, zullen ook door de voorzitter worden onderhouden. Tevens beheert de voorzitter de GroenCie.

voorzitter@ascigroningen.nl
(+31) 6 124 033 26


Thijmen Adam (Secretaris)

De secretaris is hoofdverantwoordelijk voor de communicatie binnen ASCI. Hieronder valt het zorgdragen van de in- en uitgaande mail en post, de administratieve taken met betrekking tot de leden en accounts, en het beheren van de social media accounts van ASCI, met uitzondering van LinkedIn en Discord. Verder is de secretaris verantwoordelijk voor het notuleren van de bestuursvergaderingen, de ALV en de hALV. Net als voorgaande jaren zal de MediaCie begeleid worden door de secretaris.

secretaris@ascigroningen.nl
(+31) 6 447 043 98


Pascal Boon (Penningmeester)

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheren en controleren van de financiële zaken van ASCI. Taken die onder de verantwoording van de penningmeester vallen zijn het maken van een begroting en de boekhouding. Daarnaast zorgt de penningmeester dat betaalverzoeken en incasso’s verstuurd en betaald worden. Ook zorgt de penningmeester ervoor dat declaraties van leden betaald wordt. Verder valt de boekenverkoop en het beheer van de inventaris onder diens verantwoordelijkheid. Ten slotte zorgt de penningmeester samen met de voorzitter voor het regelen van kortingen voor de ASCI leden sticker. Tot slot beheert de penningmeester de ReisCie.

penningmeester@ascigroningen.nl
(+31) 6 372 979 40


Maxim van der Maesen de Sombreff (Commissaris Intern)

De commissaris intern fungeert als brug tussen het bestuur en de verschillende commissies van ASCI, met uitzondering van de de CarrièreCie, de GroenCie, de MediaCie en de ReisCie. De commissaris intern vervult daarmee de taak van contactpersoon en draagt de verantwoordelijkheid voor het overzien en begeleiden van de commissies. De commissievergaderingen zullen door hem worden bijgewoond wanneer mogelijk en hij zal hulp bieden aan de commissievoorzitters wanneer nodig. Ook zal de commissaris intern het centrale aanspreekpunt zijn voor de leden. Tot slot valt het prikbord en de ASCI Discord server onder zijn beheer.

intern@ascigroningen.nl
(+31) 6 370 376 23


Dennis van Thulden (Commissaris Extern)

De commissaris extern is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de partners van ASCI en het behalen van nieuwe relaties tussen ASCI en externe bedrijven of organisaties. Het doel van deze samenwerkingen is om sponsorgeld op te halen en met de partners samenwerkingsverbanden aan te gaan, zoals het gezamenlijk organiseren van een carrière-activiteit. De commissaris extern zal ook het LinkedIn-account beheren en is hier eindverantwoordelijk voor. Daarnaast zal hij de informatiebrochure over ASCI bijgewerkt houden. Op deze manier kan het contact met potentiële partners makkelijker gelegd worden. Ten slotte is de commissaris extern ook verantwoordelijk voor de CarrièreCie en zal hij ze informeren en ondersteunen waar nodig is.

extern@ascigroningen.nl
(+31) 6 531 952 02
Onze partners

 • Axians
 • Belsimpel
 • Bigshopper
 • Dataprovider
 • RDW
 • Voys
 • DUO
 • theFactor.e
 • ING
 • Harvest Digital
 • Auditdienst Rijk
 • Bencom
 • Ordina
 • ChipSoft
 • Booking.com